NỘI THẤT HÒA PHÁT

1| BÀN GIÁM ĐỐC

Xem tất cả

Bàn lãnh đạo DT3012V8

Bàn lãnh đạo DT3012V8

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Bàn lãnh đạo DT1890H16

Bàn lãnh đạo DT1890H16

0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,310,000 
Bàn lãnh đạo DT1890H15

Bàn lãnh đạo DT1890H15

0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,450,000 
Bàn lãnh đạo DT2010H12

Bàn lãnh đạo DT2010H12

0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,850,000 

2| BÀN LÀM VIỆC VĂN PHÒNG

Xem tất cả

 Bàn máy tính AT204HL

Bàn máy tính AT204HL

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1,400,000 
Bàn máy tính AT202S

Bàn máy tính AT202S

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1,450,000 
Bàn máy tính ATM120S

Bàn máy tính ATM120S

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1,530,000 
Bàn máy tính NTM120S

Bàn máy tính NTM120S

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1,850,000 

3| GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

Xem tất cả

Ghế họp GL409

Ghế họp GL409

0 out of 5 based on 0 customer ratings
650,000 
Ghế họp GL408

Ghế họp GL408

0 out of 5 based on 0 customer ratings
550,000 
Ghế đôn đệm da

Ghế đôn đệm da

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Ghế chủ tọa

Ghế chủ tọa

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

4| BÀN HỌP

Xem tất cả

Bàn họp HRH1810H1

Bàn họp HRH1810H1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Bàn họp HRH4016H2

Bàn họp HRH4016H2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Bàn họp HRH2412

Bàn họp HRH2412

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Bàn họp HRH2010

Bàn họp HRH2010

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

5| TỦ GIÁM ĐỐC

Xem tất cả

Tủ tài liệu gỗ Verneer DC1840V5

Tủ tài liệu gỗ Verneer DC1840V5

0 out of 5 based on 0 customer ratings
16,050,000 
Tủ giám đốc gỗ Verneer DC2000V2

Tủ giám đốc gỗ Verneer DC2000V2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
11,165,000 
Tủ giám đốc gỗ Verneer DC1840V1

Tủ giám đốc gỗ Verneer DC1840V1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
10,800,000 
Tủ tài liệu  gỗ Verneer DC1350V4

Tủ tài liệu gỗ Verneer DC1350V4

0 out of 5 based on 0 customer ratings
11,250,000 

6| TỦ SẮT

Xem tất cả

Tủ sắt an toàn TU09K2C

Tủ sắt an toàn TU09K2C

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ sắt an toàn TU09K6B

Tủ sắt an toàn TU09K6B

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ sắt an toàn TU09K4B

Tủ sắt an toàn TU09K4B

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ sắt an toàn TU09K2B

Tủ sắt an toàn TU09K2B

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

7| GIÁ SẮT_ GIÁ THƯ VIỆN

Xem tất cả

Gía siêu thị GST04

Gía siêu thị GST04

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Gía siêu thị GST03

Gía siêu thị GST03

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Gía siêu thị GST02.01

Gía siêu thị GST02.01

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Gía siêu thị GST01

Gía siêu thị GST01

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

8| GHẾ PHÒNG CHỜ

Xem tất cả

Ghế phòng chờ PC204T9

Ghế phòng chờ PC204T9

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Ghế hội trường TC314

Ghế hội trường TC314

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Ghế hội trường TC314B

Ghế hội trường TC314B

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Ghế chờ PC203T1

Ghế chờ PC203T1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

9| GHẾ XOAY TRẺ EM

Xem tất cả

TE 11

TE 11

0 out of 5 based on 0 customer ratings
01 
GL 501

GL 501

0 out of 5 based on 0 customer ratings
01 
GG09S

GG09S

0 out of 5 based on 0 customer ratings
325 
GG05S

GG05S

0 out of 5 based on 0 customer ratings
210 

10| HỘC DI ĐỘNG_ TỦ PHỤ

Xem tất cả

 Hộc di động SMC1830D

Hộc di động SMC1830D

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ phụ di động TPV2

Tủ phụ di động TPV2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ phụ TP05

Tủ phụ TP05

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ phụ TP04

Tủ phụ TP04

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

11| VÁCH NGĂN

Xem tất cả

Modul làm việc HRMD05

Modul làm việc HRMD05

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Modul làm việc HRMD06

Modul làm việc HRMD06

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Modul làm việc có vách HRMD07H1

Modul làm việc có vách HRMD07H1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Modul làm việc 4 chỗ NTMD01C3A

Modul làm việc 4 chỗ NTMD01C3A

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

12| GIƯỜNG TẦNG

Xem tất cả

Giường tầng sắt JS-2T-H-G

Giường tầng sắt JS-2T-H-G

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Giuong tang JS -1T

Giuong tang JS -1T

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Giuong tang JS -2TB

Giuong tang JS -2TB

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Giuong tang JS -2T

Giuong tang JS -2T

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

13/ BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG

Xem tất cả

Bàn hội trường BHT -TN04

Bàn hội trường BHT -TN04

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Bàn hội trường BHT -TN03

Bàn hội trường BHT -TN03

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Bàn hội trường BHT -TN02

Bàn hội trường BHT -TN02

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Bàn hội trường BHT -TN01

Bàn hội trường BHT -TN01

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

14/TỦ VĂN PHÒNG

Xem tất cả

Tủ văn phòng TN08

Tủ văn phòng TN08

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ  văn phòng SV1960KG

Tủ văn phòng SV1960KG

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ  văn phòng SV1960D4D

Tủ văn phòng SV1960D4D

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
Tủ  văn phòng  TN1960K

Tủ văn phòng TN1960K

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

15| KÉT SẮT_ KÉT AN TOÀN_ KÉT CHỐNG CHÁY

Xem tất cả

Két chống cháy KS90K1C1

Két chống cháy KS90K1C1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
KS500K2C1

KS500K2C1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
18,750 
KS400K2C1

KS400K2C1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
15,650 
KS320K2C1

KS320K2C1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
12,975 

16/ SỬA CHỮA KÉT

Xem tất cả